Niedziele
8.00 - Msza św.
10.30 - Msza św. z udziałem
             dzieci i młodzieży
12.00 - Msza św. (suma parafialna)
16.00 - Msza św. 

Dni powszednie
7.30 - Msza św.
17.30 - Msza św. 

Sakrament pojedniania w ciągu tygodnia - przed Mszą św.; w niedziele, święta i uroczystości -  w czasie Mszy św.

Biuro parafialne czynne jest bezpośrednio po Mszy Św. rannej i wieczornej oraz po uzgodnieniu telefonicznym.

tel.: 58 301 99 77; 691 766 334
(ewentualnie sms)

Odwiedziny chorych - w I sobotę miesiąca.

Sakrament chrztu św. - w niedzielę o godz. 12.00 (zgłoszenia 2 tyg. wcześniej).

Sakrament małżeństwa - zgłoszenia 3 miesiące przed ślubem.

Adres:
ul. Żabi Kruk 3
80-822 Gdańsk
tel. 58 301 99 77; 58 305 77 75

e-mail:

Numer konta:
Bank Ochrony Środowiska o/Gdańsk nr r-ku 69 1540 1098 2001 5502 7892 0001

22 października 2021

Synod o synodalności

W najbliższych latach, tj 2021-2023, Kościół przeżywać będzie Synod, który poświęcony będzie synodalności. Jego hasłem i motywem przewodnim są słowa: "Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja". Jako wspólnota Kościoła powszechnego, ale też nasza wspólnota parafialna, chcemy w mocy Ducha Świętego, dotknąć tajemnicy Kościoła, odkryć na nowo Jego cel, wartość, ale też aktualne wyzwania i kierunek, który pozwoli nam jeszcze lepiej wypełniać Chrystusowe wezwanie, by iść i głosić światu Ewangelię.

Dlatego zachęcam wszystkich do aktywnego udziału w pracach synodalnych i do gorącej modlitwy o dobre owoce tego czasu dla całej wspólnoty Kościoła. 

Rozpoczęcie Synodu odbędzie się w sobotę, 23.10.2021 roku o godz. 18:00 w Katedrze Oliwskiej. Na tę mszę, której przewodniczyć będzie ks. Abp Tadeusz Wojda, Metropolita Gdański, zapraszamy wszystkich wiernych, a zwłaszcza członków wspólnot i stowarzyszeń.

Poniżej znajdziecie tekst modlitwy w intencji Synodu, kilka podstawowych informacji o tym, czym synod jest w swej istocie, a także dokumenty źródłowe, nad którymi w najbliższych tygodniach będziemy się pochylać w gronie naszej wspólnoty parafialnej.

Modlitwa za Kościół

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,
zgromadzeni w Imię Twoje.
Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;
zamieszkaj w naszych sercach,
naucz nas drogi, którą mamy iść
i jak mamy nią podążać.
Jesteśmy słabi i grzeszni;
nie dozwól, abyśmy w prowadzali nieład.
Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na

niewłaściwą drogę,

albo stronniczość wpływała na nasze działania.
Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,
abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,
i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy
i tego, co jest słuszne.
Oto wszystko prosimy Ciebie,
który działasz w każdym miejscu i czasie,

w komunii Ojca i Syna,
na wieki wieków. Amen.

Synod - podstawowe informacje

1. Temat Synodu brzmi: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”.

2. „Synod” to starożytne i czcigodne słowo w Tradycji Kościoła, którego znaczenie przywołuje najgłębsze treści Objawienia [...] Wskazuje na drogę, po której Lud Boży idzie razem. Odnosi się również do Pana Jezusa, który przedstawia siebie samego jako „drogę, prawdę i życie” (J 14,6) i do faktu, że chrześcijanie, idąc za Nim, początkowo byli nazywani „zwolennikami drogi”.

3. Synodalność oznacza przede wszystkim specyficzny styl, który określa życie i misję Kościoła, wyrażając jego naturę jako wspólną podróż i gromadzenie się jako Ludu Bożego powołanego przez Pana Jezusa w mocy Ducha Świętego do głoszenia Ewangelii. Synodalność musi wyrażać się w zwyczajnym sposobie życia i pracy Kościoła.

4. Przynagla nas i prowadzi pytanie podstawowe: jak dzisiaj, na różnych poziomach (od lokalnego do powszechnego), realizuje się owo „podążanie razem”, które pozwala Kościołowi głosić Ewangelię, zgodnie z powierzoną mu misją, i do podjęcia jakich działań zaprasza nas Duch Święty, abyśmy wzrastali jako Kościół synodalny? (DP, 2).

5. W tym świetle zadaniem obecnego Synodu jest wsłuchanie się, jako cały Lud Boży, w to, co Duch Święty mówi do Kościoła. Czynimy to poprzez wspólne słuchanie Słowa Bożego zawartego w Piśmie Świętym i żywej Tradycji Kościoła, a następnie poprzez słuchanie siebie nawzajem, a zwłaszcza tych, którzy znajdują się na marginesie, rozeznając znaki czasu. W istocie, cały proces synodalny ma na celu rozwijanie żywego doświadczenia rozeznawania, uczestnictwa i współodpowiedzialności, w którym różnorodność darów łączy się dla misji Kościoła w świecie.

6. W tym sensie jest oczywiste, że celem Synodu nie jest tworzenie dokumentów, ale to, by „zrodziły się marzenia, powstały proroctwa i wizje, rozkwitły nadzieje, umocniła się ufność, zostały opatrzone rany, nawiązały się relacje, wstał świt nadziei, by uczono się od siebie nawzajem i budowano pozytywną wyobraźnię, która oświeci umysły, rozpali serca, przywróci rękom siły” (DP, 32). Celem procesu synodalnego nie jest więc jedynie seria ćwiczeń, które zaczynają się i kończą, ale raczej podążanie drogą autentycznego wzrastania ku komunii i misji, do życia którymi Bóg wzywa Kościół w trzecim tysiącleciu.

7. Papież Franciszek, zwołując Synod, zaprasza wszystkich ochrzczonych do uczestnictwa w procesie synodalnym. Istotą synodalności jest położenie nacisku na maksymalne włączenie i uczestnictwo jak największej liczby osób, zwłaszcza tych na peryferiach, które często są wykluczone i zapomniane.

8. Proces Synodalny jest przede wszystkim procesem duchowym. Nie jest on mechanicznym zbieraniem danych ani serią spotkań i debat. Słuchamy siebie nawzajem, tradycji wiary i znaków czasu, aby rozeznać, co Bóg mówi do nas wszystkich.

9. Proces synodalny jest okazją do otwarcia się, do rozejrzenia się wokół siebie, do spojrzenia na rzeczy z innych punktów widzenia i do wyjścia z misją na peryferie. To wymaga myślenia długoterminowego. Oznacza to również poszerzenie perspektyw do formatu całego Kościoła i stawianie pytań, takich jak: Jaki jest Boży plan dla Kościoła tu i teraz? Jak możemy realizować Boże marzenie o Kościele na poziomie lokalnym?

10. W trakcie spotkań może pojawić się pokusa, by widzieć tylko „problemy”. Wyzwania, trudności i znoje stojące przed światem i Kościołem są liczne. Niemniej jednak skupianie się na problemach doprowadzi nas jedynie do poczucia przytłoczenia, zniechęcenia i cynizmu. Możemy nie zauważyć światła, jeśli skupimy się tylko na ciemnościach. Zamiast skupiać się tylko na tym, co nie idzie dobrze, doceńmy te miejsca, gdzie Duch Święty tworzy życie i zobaczmy, co możemy zrobić, aby Boże działanie było pełniejsze.

11. Na etapie słuchania zachęcamy do spotkań, wspólnego odpowiadania na stymulujące pytania/ obrazy/scenariusze, słuchania siebie nawzajem oraz przekazywania indywidualnych i grupowych uwag, pomysłów, reakcji i sugestii. Jeśli jednak okoliczności (takie jak ograniczenia związane z pandemią lub odległość fizyczna) utrudniają interakcję twarzą w twarz, możliwe jest wykorzystanie moderowanych grup dyskusyjnych online, samodzielnie prowadzonych aktywności online, grup czatowych, rozmów telefonicznych i różnych form komunikacji społecznej, a także kwestionariuszy w formie papierowej i online. Do ożywienia refleksji i dialogu można również wykorzystać materiały modlitewne, refleksje biblijne, muzykę sakralną, dzieła sztuki, poezję itp.

Źródło: Vademecum Synodu o synodalności.

Całość dokumentu dostępna na www.diecezja.gda.pl 

Ks. Wojciech Klawikowski


Zdjęcia

Aktualny etap renowacji południowej strony kościoła

Uroczystości Odpustowe

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
171 0.091915845870972