Niedziele
8.00 - Msza św.
10.30 - Msza św. z udziałem dzieci
12.00 - Msza św. (suma parafialna)
16.00 - Msza św.
Dni powszednie
7.30 - Msza św.
17.30 - Msza św. od września do czerwca,
lipiec i sierpień g. 18.00 - kościół św. Trójcy
Sakrament pojedniania w ciągu tygodnia - przed Mszą św.; w niedziele, święta i uroczystości -  w czasie Mszy św.

Biuro parafialne czynne jest bezpośrednio po Mszy Św. rannej i wieczornej oraz po uzgodnieniu telefonicznym.

tel.: 58 301 99 77; 691 766 334
(ewentualnie sms)

Odwiedziny chorych - w I sobotę miesiąca.

Sakrament chrztu św. - w niedzielę o godz. 12.00 (zgłoszenia 2 tyg. wcześniej).

Sakrament małżeństwa - zgłoszenia 3 miesiące przed ślubem.

Adres:
ul. Żabi Kruk 3
80-822 Gdańsk
tel. 58 301 99 77; 58 305 77 75

e-mail:

Numer konta:
Bank Ochrony Środowiska o/Gdańsk nr r-ku 69 1540 1098 2001 5502 7892 0001

DAROWIZNA NA ODBUDOWĘ KOŚCIOŁA

PRZEKAZUJĄC CEGIEŁKĘ NA ODBUDOWĘ KOŚCIOŁA - MOŻESZ ODLICZYĆ DAROWIZNĘ OD PODATKU

Osoby i firmy, które chciałyby wesprzeć materialnie odbudowę naszej Świątyni i Sanktuarium, mogą przekazać pieniądze bezpośrednio na konto bankowe Parafii:

Parafia pw. św. Piotra i Pawła i Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej
80-822 GDAŃSK, ul. Żabi Kruk 3
Bank Ochrony Środowiska O/Gdańsk
nr r-ku 69 1540 1098 2001 5502 7892 0001

Posiadanie bankowego dowodu wpłaty jest podstawą do skorzystania z możliwości odliczenia przekazanej darowizny w rocznym zeznaniu podatkowym. Jeżeli zostaną dokonane wpłaty do końca 2019 roku, odliczenia będzie można ująć w zeznaniu podatkowym za 2019 rok.

Celem, który uprawnia do odliczenia darowizny, jest kult religijny. Ustawa o PIT nie określa definicji kultu religijnego. W ramach tej darowizny podatnik może odliczyć wpłaty i darowizny rzeczowe, które mają związek z jego wiarą (wyznaniem), np. remonty w kościele, datki na jego bieżące utrzymanie, kwiaty itp

Od dochodu można odliczyć kwoty darowizn przekazanych na cele kultu religijnego w wysokości nie przekraczającej:

1. 6% rocznego dochodu w przypadku osób fizycznych,
2. 10% łącznego rocznego dochodu w przypadku osób prawnych (firm),

Odliczenie przysługuje pod warunkiem, że wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Dokumentując przekazywane darowizny musimy jednoznacznie określić cel ich przekazania, wpisując w tytule polecenia przelewu "cel kultu religijnego", ewentualnie precyzując, co konkretnie uważamy za taki cel. Jeśli tego nie zrobimy, bądź inaczej określimy cel darowizny, fiskus może nam zakwestionować prawo do odliczenia przekazanych kwot.
Dodatkowo mamy obowiązek wykazać w zeznaniu rocznym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Podstawa prawna (stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r.):
1. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Rozdział 6 art. 26 ust. 1 pkt 9b, ust. 5, ust. 7 pkt 2

2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
Rozdział 5 art. 18 ust. 1 pkt 7, ust. 1a

Przelew - wpłatę na rachunek bankowy możesz pobrać  tutaj

W intencji wszystkich, którzy modlitwą, ofiarą materialną i wszelką pomocą wspierają dalszą odbudowę kościoła Św. Piotra i Pawła w Gdańsku, odprawia się MSZĘ ŚWIĘTĄ z modlitwą przed CUDOWNYM OBRAZEM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ.

Wszystkim Ofiarodawcom serdeczne "Bóg zapłać" składa
Ks. Prałat Cezary Annusewicz
Proboszcz Parafii
kustosz Sanktuarium MB Łaskawej
Przewodniczący Komitetu Odbudowy
Kościoła św. Piotra i Pawła w Gdańsku

Przekaz na rachunek bankowy możesz pobrać tutaj

DANE DO PRZELEWU

Odbudowa Kościoła św. Piotra i Pawła i Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej
80-822 GDAŃSK, ul. Żabi Kruk 3
Bank Ochrony Środowiska o/Gdańsk
nr r-ku 69 1540 1098 2001 5502 7892 0001

 

Galeria zdjęć z prac i inwestycji w kościele.

 


Zdjęcia

Niedzielna Msza

Nowy ministrant

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
168 0.075215816497803