Niedziele
8.00 - Msza św.
10.30 - Msza św. z udziałem dzieci
12.00 - Msza św. (suma parafialna)
16.00 - Msza św.
Dni powszednie
7.30 - Msza św.
17.30 - Msza św. od września do czerwca,
lipiec i sierpień g. 18.00 - kościół św. Trójcy
Sakrament pojedniania w ciągu tygodnia - przed Mszą św.; w niedziele, święta i uroczystości -  w czasie Mszy św.

Biuro parafialne czynne jest bezpośrednio po Mszy Św. rannej i wieczornej oraz po uzgodnieniu telefonicznym.

tel.: 58 301 99 77; 691 766 334
(ewentualnie sms)

Odwiedziny chorych - w I sobotę miesiąca.

Sakrament chrztu św. - w niedzielę o godz. 12.00 (zgłoszenia 2 tyg. wcześniej).

Sakrament małżeństwa - zgłoszenia 3 miesiące przed ślubem.

Adres:
ul. Żabi Kruk 3
80-822 Gdańsk
tel. 58 301 99 77; 58 305 77 75

e-mail:

Numer konta:
Bank Ochrony Środowiska o/Gdańsk nr r-ku 69 1540 1098 2001 5502 7892 0001

Kalendarium

1397 Budowa kościoła św. Piotra jako filii Kościoła Mariackiego w Gdańsku.
1424 Całkowity pożar kościoła, list odpustowy na rzecz jego odbudowy.
1436 Przy kościele powstaje szkoła, która istnieje tu do 1904r.
1439 Rada Miejska mianuje opiekunów kościoła.
1456 Odbudowa świątyni. 28 stycznia dekretem Jana Gruszczyńskiego, biskupa kujawskiego, Gdańsk podzielono na 6 parafii. Jedną z nich jest parafia św. Piotra i Pawła, a kościół zostaje farą.
1458 Powstaje kaplica św. Tomasza ufundowana przez włókniarzy.
1460 Cieśle okrętowi z Lastadii fundują kaplicę św. Andrzeja.
1473 Dach świątyni grozi zawaleniem.
1484 Poświęcenie kaplicy p.w. 11000 dziewic.
1486-1514 Rozbudowa i podwyższenie murów. Budowa potężnej wieży.
1512-1515 Proboszczami kościoła są wybitni patrycjusze gdańscy - Maurycy Ferber i Tymoteusz Giese.
1516 Zakończenie budowy sklepień.
1521 Pożar wnętrza wieży kościelnej.
1557 Odebrany katolikom kościół przejmują protestanci.
1579 Zburzenie kaplic Trzech Króli, św. Tomasza, 11000 Dziewic, św. Jerzego, św. Anny i N.M.P.
1590 Zdjęcie figury N.M.P. z ołtarza głównego.
1622 Obiekt staje się główną świątynią gdańskich kalwinów.
1642 Gerard Benning znakomity ludwisarz gdański wykonuje dla kościoła dzwon "TUBA DEI".
1656-1682 Prace konserwacyjne.
1734 Podczas oblężenia Gdańska przez wojska rosyjskie do wnętrza kościoła wpada pocisk.
1769 Powstają wielkie organy.
1807 Podczas oblężenia Gdańska przez Francuzów świątynia zostaje ostrzelana i poważnie uszkodzona.
1807-1817 Kościół zamieniono na magazyn siana i słomy.
1813 Podczas oblężenia miasta przez wojska rosyjskie i pruskie obiekt ponownie zbombardowano.
1817-1821 Ogólny remont dachów. Likwidacja sygnaturki z dachu prezbiterium i dzwonnicy z dachu nawy głównej oraz całego dawnego wyposażenia wnętrza z wyjątkiem organów.
1820 Gdański Garnizon Wojskowy przejmuje obiekt jako współużytkownik na okres 25 lat.
1890-1900 Najpoważniejsze prace remontowe. Usunięcie tynków zewnętrznych.
1945 Pożar kościoła. Zawalenie się górnych partii szczytów wschodnich nawy głównej oraz południowej. Całkowite zniszczenie szczytów wieży, większości sklepień i wyposażenia wnętrza kościoła. Po 1945r. zamurowanie otworów wejściowych, adaptacja zakrystii na kaplicę.
W latach 1945-1958 kościół posiada nieustabilizowany status prawny 20.03.1958 władze świeckie przekazały kościół Kurii Gdańskiej.
1958-1976 kościół rektorski w ramach parafii św. Mikołaja (ks. Kazimierz Filipiak).
1976 Początek planowej rekonstrukcji świątyni.
1977 Ukończenie odbudowy wieży.
1978-1982 Odgruzowanie i rekonstrukcja 3 filarów i łuków.
1982-1984 Nowa konstrukcja dachu, pokrycie dachówką.
1984 Rekonstrukcja sygnaturki i attyki fasady wschodniej.
1985 Rekonstrukcja okien i nowy wystrój kaplicy chrzcielnej.
1986 Odbudowa murów wewnętrznych prezbiterium.
1987 Nowy wystrój nawy północnej.
Do 1992 przy kościele funkcjonowała kaplica ormiańska
Od 1999 przy parafii działa też ormiańska parafia personalna 
2000 - odbudowa głównej nawy świątyni
2003 - odbudowa ścian i sklepień prezbiterium
2005 - odbudowa sklepień nawy południowej
2005 - budowa ołtarza św. Klemensa Dworzaka, patrona piekarzy i cukierników, umieszczonego w nawie północnej kościoła
2006 - zakończenie odbudowy całej świątyni, otynkowanie filarów, ścian oraz ich wymalowanie. Rekonstrukcja posadzki prezbiterium oraz jego wyposażenie
10 września 2006 r. Rekonsekracja świątyni
2007 - budowa głównego ołtarza
18 sierpnia 2007 - intronizacja cudownego obrazu Matki Bożej Łaskawej oraz ustanowienie nowego sanktuarium maryjnego w diecezji gdańskiej
2008 - rozpoczęcie prac remontowych w zakrystii kościoła, budowa ołtarza Ecce Homo, umieszczonego w nawie południowej kościoła
2009 - remont sklepień w nawie północnej - część przywieżowa. Powstanie Nekropolii - miejsce pamięci zmarłych. Kapitalny remont zakrystii.
2010 - remont ściany prezbiterium. Nowa balustrada empory nad wejściem do zakrystii. Remont muru bramnego przy krzyżu misyjnym, ustawiono ormiański krzyż chaczkar, remont sklepień i ścian przy wieży kościoła, powstanie nekropolii, kapitalny remont zakrystii, łącznie z położeniem posadzki, na ambonie od strony wejścia przybyła duża figura Archanioła Gabriela zabijającego smoka.
2011 - konserwacja elewacji północnej i południowej prezbiterium, wykonanie w I etapie kruchty z kutą kratą.
2012 - Aranżacja nowego miejsca Baptysterium z zabytkową chrzcielnicą, położenie kolejnych płyt nagrobnych po konserwacji w posadzce, wykonanie konstrukcji do prospektu organowego.
2013 - Zakończenie prac przy kutej kruchcie kruchty kościoła z wykonaniem wrot. Wierni mogą w ciągu dnia wstąpić na modlitwię, a turyści zobaczyć wnętrze kościoła.W ołtarzu Głównym zostały umieszczone tzw. rokalie wyrzeźbione z drzewa lipowego - złocone. Wykonanie dębowych drzwi do zakrystii. Prace konserwatorskie w elewacji kościoła nad bocznym wejściem.
2014 - renowacja gablot wotywnych do prezbiterium. Prace rzeźbiarskie przy Epitafium Jana Pawła II.

źródło: www.diecezja.gda.pl 


Zdjęcia

Niedzielna Msza

Nowy ministrant

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
168 0.069669961929321