Niedziele
8.00 - Msza św.
10.30 - Msza św. z udziałem dzieci
12.00 - Msza św. (suma parafialna)
16.00 - Msza św.
Dni powszednie
7.30 - Msza św.
17.30 - Msza św. od września do czerwca,
lipiec i sierpień g. 18.00 - kościół św. Trójcy
Sakrament pojedniania w ciągu tygodnia - przed Mszą św.; w niedziele, święta i uroczystości -  w czasie Mszy św.

Biuro parafialne czynne jest bezpośrednio po Mszy Św. rannej i wieczornej oraz po uzgodnieniu telefonicznym.

tel.: 58 301 99 77; 691 766 334
(ewentualnie sms)

Odwiedziny chorych - w I sobotę miesiąca.

Sakrament chrztu św. - w niedzielę o godz. 12.00 (zgłoszenia 2 tyg. wcześniej).

Sakrament małżeństwa - zgłoszenia 3 miesiące przed ślubem.

Adres:
ul. Żabi Kruk 3
80-822 Gdańsk
tel. 58 301 99 77; 58 305 77 75

e-mail:

Numer konta:
Bank Ochrony Środowiska o/Gdańsk nr r-ku 69 1540 1098 2001 5502 7892 0001

Modlitwy

LITANIA DO ŚW. PAWŁA APOSTOŁA
Bł. Jakub Alberione, założyciel Rodziny św. Pawła

- Miłości Boga Ojca - zbawiaj nas.
- Łasko Pana naszego Jezusa Chrystusa - ożywiaj nas.
- Udzielanie się Ducha Świętego - uświęcaj nas.
- Święty Pawle - módl się za nami.
- Ty, coś sam dostąpił miłosierdzia Bożego...
- Ty, któremu objawił się Syn Boży...
- Ty, który byłeś naczyniem wybranym Chrystusa...
- Ty, który byłeś kaznodzieją, apostołem i nauczycielem narodów...
- Ty, coś apostolski swój urząd potwierdził cudownymi znakami i cnotami...
- Ty, który byłeś najwierniejszym sługą Kościoła...
- Ty, któryś poświęcił swe życie na głoszenie Ewangelii Chrystusowej narodom...
- Ty, coś ukochał chrześcijan aż do więzów...
- Ty, któryś z Chrystusem przybity był do krzyża...
- Ty, przez którego Chrystus żył i mówił...
- Ty, którego nic nie mogło odłączyć od miłości Bożej...
- Ty, któryś podjął więzienia i trudy...
- Ty, który znosiłeś rany i niebezpieczeństwa...
- Ty, który za życia bywałeś porywany do nieba...
- Ty, który chwalebnie wypełniłeś swe powołanie...
- Ty, który po skończonym życiu z utęsknieniem wyczekiwałeś wieńca sprawiedliwości...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Ty jesteś naczyniem wybranym, święty Pawle Apostole.
W: Który głosisz prawdę po całym świecie.

Módlmy się:
Panie, nasz Boże, który wybrałeś świętego Pawła Apostoła na głosiciela Twojej Ewangelii, spraw, aby każdy człowiek otrzymał światło wiary, którą on głosił wobec królów i narodów, a Twój Kościół niech zawsze będzie Matką i Nauczycielką ludów. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.

 

MODLITWA NA ROK ŚW. PAWŁA

Poniższą modlitwę, zawierającą prośbę o dobre owoce Roku św. Pawła, można odmawiać przy różnych okazjach po Mszy świętej lub w czasie nabożeństw sprawowanych ku czci Apostoła Narodów 29. dnia każdego miesiąca (wyjątkowo 28 w lutym 2009 r.)

Panie Jezu, nasz Mistrzu i Nauczycielu, Ty zostałeś posłany przez Ojca, by dokonać dzieła zbawienia świata. Ty wybrałeś św. Pawła, Apostoła Narodów, aby zaniósł Ewangelię poganom. Przez jego wstawiennictwo prosimy Cię, Panie, o dar nawrócenia serca i gorliwej modlitwy, o łaskę uważnego słuchania Twego słowa i wprowadzania go w codzienne życie. Spraw, Najwyższy Pasterzu Kościoła, abyśmy zapaleni gorliwością apostolską św. Pawła odważnie włączyli się w dzieło nowej ewangelizacji i mocą Twego Ducha odnawiali oblicze ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Zdjęcia

I Komunia Święta

Odpust Matki Bożej Łaskawej

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
168 0.084908962249756